Uređaj za voda – Coolerji, vode bara, fontanaFontana, cooler – vodeni bar je izvor čiste, svježe vode, koja može biti ohlađena ili zagrijana na željenu temperaturu. Aparati se preko filterskog sustava AQUA KRISTAL® neposredno prikljuće na vodovodnu mrežu te se baloni flaširane vode ne koriste. Održavanje je jednostavno i ekonomično. Vodeni barovi i fontane su odlično rješenje za urede, poslovne i proizvodne prostore, javne ustanove, škole, vrtiće, osnosno svugdje gdje nam je potrebna čista pitka voda za veliku skupinu ljudi.

Glavne prednosti:

  • Bez balona flaširane vode. Zato nema naručivanja vode kada već ponestane, skladištenja i transporta balona flaširane vode do automata. Vode nikad ne ponestane, zato nema loše volje kao pri praznom balonu. Izbjegnite mjenjanje i dizanje teških balona flaširane vode te čišćenju i dezinfekciji kritičnih točaka aparata pri svakom mjenjanju balona.
  • Ekonomična te jednostavna upotreba i održavanje. Vodeni barovi nude mogućnost odabira ohlađene, vruće ili sobne temperature vode. Voda se u aparatu pročisti preko filterskog sustava. Čista i osvježavajuća voda, uvijek na raspolaganju.

 


Vodeni barovi – cooleri nude odabir ohlađene, vruće ili sobne temperature vode. Voda se u aparatu pročisti preko filterskog sustava (mogućnost opcija odabira filterskih sustava). Čista i osvježavajuća voda uvijek na raspolaganju.
Nazovite i pripremit ćemo Vam ponudu, dali za kupnju ili najam aparata!

Više o vodenim barovima MESEC

Više o fontanama MESEC

Nazovite ili pošaljite upit..